รพ.สต.ดอนชมพู รณรงค์ขับขี่ปลอดภ้ย สวมหมวกนิรภัย 100%
นักเรียนโรงเรียนสร้างสรรค์สร้างสุขผู้สูงวัย ต.ดอนชมพู รุ่นที่ 2 ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
ทีมศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จากศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
14-15 กรกฎาคม 2559 ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านเปลาะปลอ นำเสนอผลงาน ณ Hall 9 เมืองทองธานี .... คลิ๊ก
ผลการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านเปลาะปลอ สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 ได้สำเร็จ
1 กรกฏาคม 2559 มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE บ้านเปลาะปลอ ครั้งที่ 7 รอบเก็บคะแนนในพื้นที่ ..... คลิ๊ก
14-15 มิถุนายน 2559 ค่ายพัฒนาความฉลาด 4 ด้าน เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
11-12 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสร้างสรรค์สร้างสุขผู้สูงวัย ต.ดอนชมพู ร่วมเวทีนำเสนอผลการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสร้างสรรค์สร้างสุขผู้สูงวัย ต.ดอนชมพู ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเลย จังหวัดเลย ชมภาพ...คลิ๊ก
นายอำเภอโนนสูง เปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและติดเชื้อไวรัสซิกา ตำบลดอนชมพู
ทีมศึกษาดูงานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  ศูนย์การเรียนรู้        
Logo TOBE   Logo Elder   Logo LTC
Logo HPSchool   Logo DHP   Logo TST
         
         
 

DCP01

นางสมฉวี  แบ่งกุศลจิต

ผู้อำนวยการ รพ.สต.ดอนชมพู

logo webboard

logo nhso2

logo ucsearch

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
23
4
22286
842
1223
28074

Your IP: 54.80.248.78
2017-06-25 07:03